O FIRMIE

Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2016 roku oferując usługi wsparcia legalizacji pobytu oraz pośrednictwa pracy dla cudzoziemców na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nasze biuro znajduje się przy ul. 3-go Maja we Włocławku (87-800), zaś główna siedziba mieści się przy ul. Traugutta 25/6 również we Włocławku.

Dostarczamy wsparcia na najwyższym poziomie zarówno cudzoziemcowi jak i jego pracodawcy. Świadczymy usługi w języku polskim, rosyjskim oraz mołdawskim.

Widniejemy w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem – 22045

Od 30 marca 2020 roku PHU SPLENDORA realizuje projekt „Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek”, w ramach LSR na lata 2016 – 2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W czym możemy Ci pomóc? Napisz do nas